Zebranie Rady Rodziców

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Rady Rodziców zwołuję zebranie Rady Rodziców na dzień 10 października 2012 r. o godz. 17.30 w budynku Szkoły Podstawowej (stołówka).

Porządek zebrania obejmuje m. in. sprawy:

  1. nadanie imienia szkole i podjęcie w tym przedmiocie uchwały,
  2. uruchomienie stołówki szkolnej,
  3. zmiana Regulaminu Rady,
  4. organizacja tegorocznego Balu Charytatywnego,
  5. inne bieżące sprawy.

Z uwagi na doniosłość spraw proszę o przybycie.

Przewodnicząca Rady Rodziców –
Beata Szewczyk

W związku z otrzymanym zaproszeniem na zebranie Rady Rodziców w dniu 10 października 2012 r. dyrekcja Zespołu Szkół prosi o dołączenie do porządku obrad następujących punktów:

  1. przedstawienie  Programu Wychowawczego  Zespołu Szkół w Trzebieży w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej jego przyjęcie;
  2. prezentacja projektu konkursu na najbardziej usportowioną klasę dla uczniów Gimnazjum.