Zajęcia Techniczne w Klasie 5

Dnia 28 lutego 2013 r. uczniowie klasy 5 w sposób praktyczny sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności kulinarne. Na zajęciach techniczny przygotowywali w grupach owocowe desery. Zanim uczniowie przystąpili do przygotowywania deserów, zostały przypomniane i omówione zasady higieny pracy podczas przygotowania posiłków. Wyczulono uczniów na zasady bezpieczeństwa podczas otwierania metalowych puszek i posługiwania się ostrymi narzędziami podczas krojenia owoców. Oceniana była praca zespołowa, ład i porządek na stanowisku pracy podczas przygotowywania deserów oraz nakrycie do stołu i uporządkowanie stanowiska pracy po zajęciach. Zajęcia kulinarne cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów. Zobacz fotki w galerii zdjęć.
Opracował: W. Szymczak