Z wizytą w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

Dobiegła końca akcja „Mikołaj wśród zwierząt”. 10 grudnia 2012 r. klasy młodsze przekazały do Schroniska w Szczecinie i w Policach karmę, zgromadzoną przez uczniów naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za okazaną życzliwość i dobre serce. Ratując jednego psa nie zmienisz świata, ale świat zmieni się dla tego jednego psa.