Wychowanie fizyczne

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:

  1. zajęć klasowo-lekcyjnych;
  2. zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

W roku szkolny 2016/2017 czwarta godzina wychowania fizycznego będzie realizowana w formie następujących zajęć do wyboru:

  • Siłownia– wtorek godz. 18.30-20.00,
  • Gry zespołowe– środa godz. 14.30-16.00,
  • Udział w Czwartkach Lekkoatletycznych-wg. terminarza zawodów.