WŚRÓD SKAŁ i OLIWNYCH GAJÓW

,czyli lekcja historii o starożytnej Grecji

Uczniowie klas pierwszych gimnazjum na lekcji historii utrwalającej wiadomości o starożytnej Grecji pracowali metodą projektów. Trzy lub czteroosobowe zespoły pod kierunkiem pana Jacka Andryki realizowały następujące projekty :
1 – Odys i wojna trojańska czyli Iliada i Odyseja
2 – Od Maratonu po Plateje rzecz o wojnach perskich.
3 – Wierzenia religijne Greków.
4 – Na stadionie w Olimpii czyli starożytne igrzyska olimpijskie.
5 – Architektura i rzeźba starożytnej Grecji.
6 – Państwo wojowników – starożytna Sparta
7.- Dedal, Syzyf i Tezeusz bohaterowie greckich mitów.
Każdy zespół wykonał prezentację multimedialną, plakat, album i „gadżet „( tzn.. miecz hoplity, glinianą wazę z mitologicznymi motywami, konia trojańskiego, świątynię grecką, dysk )
Przedstawiamy cztery prezentacje multimedialne. Dwie wykonane przez uczniów klasy 1a : Aleksandrę Straburzyńską i Bartłomieja Ligęzę oraz dwie prezentacje przez uczennice klasy 1b: Paulinę Marchlewską, Pamelę Benedyczak wraz z Aleksandrą Ochocką.