UBEZPIECZENIE

Składka na ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 38 zł.
Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka proszone są o wpłacanie pieniędzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2017 r. na konto Rady Rodziców lub bezpośrednio u skarbnika klasy (rodzica z trójki klasowej).

Bank Spółdzielczy w Trzebieży
Nr konta: 25 9395 0008 0000 0401 2000 0010
Tytuł płatności: Ubezpieczenie Imię i Nazwisko ucznia, klasa .