Turniej Gier i Zabaw Ruchowych

W dniu 19.01.2013 r. odbył się X Turniej Gier i Zabaw Ruchowych Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Polic. Turniej otworzył Z-ca Burmistrza Polic Paweł Mirowski, który życzył wszystkim zawodnikom udanej rywalizacji sportowej w duchu fair play. Zawody polegały na rywalizacji w poszczególnych rocznikach od klasy I do VI. Reprezentacja szkoły  liczyła 60 zawodników. Naszą szkołę w Niekłończycy  reprezentowało 40 uczniów ( grypa). Każdy rocznik rywalizował w 4 wyścigach rzędów ( wyjątek stanowili nasi uczniowie klasy V, którzy startowali również jako reprezentacja klasy szóstej). W sobotnim turnieju uczestniczyły 4 szkoły. Po zaciętej, pasjonującej rywalizacji, nasza szkoła zajęła trzecie miejsce. Wszystkie uczestniczące w turnieju szkoły otrzymały pamiątkowe statuetki, a wszyscy zawodnicy słodycze i napoje ufundowane przez Burmistrza Polic. Dodatkową atrakcją, która przyniosła wiele emocji i radości była loteria fantowa. Udział w niej wzięli wszyscy uczestnicy gier i zabaw. Wylosowane super nagrody wręczali Z-ca Burmistrza Polic Paweł Mirowski, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach Ewa Rudnik. Zawodnikom gratulujemy, rodzicom dziękujemy za pomoc oraz fantastyczne kibicowanie.