Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30 – 16:15. Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, których rodzice pracują oraz uczniowie dojeżdżający z okolicznych miejscowości.

Rozkład zajęć w świetlicy na rok szkolny 2016/2017

  • 06.30-8.00-  Zajęcia dowolne, z inicjatywy dzieci;
  • 9.00-12.30- Zajęcia ruchowe i plastyczne, gry planszowe, dekorowanie pomieszczeń świetlicowych;
  • 12:30-13:00- obiad;
  • 13:00-16.15- Zajęcia tematyczne: plastyczne, techniczne,
    konstrukcyjne, czytelnicze, sportowe, muzyczne, komputerowe nauka własna,gry stolikowe, zabawy dowolne, prace porządkowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych i lekcji.

W ramach codziennych zajęć świetlicowych dzieci rozwijają zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia techniczne. Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Organizujemy zabawy i konkursy, rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie literatury i prasy dziecięcej, wizyty w bibliotece szkolnej, konkursy recytatorskie i czytelnicze. Kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów. Uczymy dzieci poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do gazetek tematycznych, eksponowanie prac dzieci na wystawkach oraz w galerii prac dziecięcych. Wdrażamy dzieci do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy, dbamy o kulturę słowa, uczymy używania kulturalnych słów i form grzecznościowych. Uczymy współdziałania w grupie rówieśniczej, zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Codziennie pomagamy w odrabianiu prac domowych. Dbamy o to, aby dzieci w naszej świetlicy czuły się dobrze i bezpiecznie.