Kadra Szkoły

Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa w Trzebieży

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 • Mariola Antoszek – nauczyciel przyrody, wychowania do życia w rodzinie;
 • Aleksandra Fryszkowska – nauczyciel plastyki, muzyki;
 • Jadwiga Herman – pedagog szkolny;
 • Joanna Cichocka – pedagog szkolny;
 • Iza Kiezik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Ewa Malawska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Anna Mańka – nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego;
 • Dorota Robaszek- Wojtyś – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Małgorzata Rzaniak – nauczyciel języka polskiego;
 • Bożena Starachowska – nauczyciel relgii;
 • Ewa Szewczyk – nauczyciel historii;
 • Wiesław Szymczak – nauczyciel informatyki, techniki;
 • Elżbieta Towpyha – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Przemysław Żółtowski – nauczyciel wychowania fizycznego.