Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Filialnej w Niekłończycy
w roku szkolnym 2014/2015

– przewodnicząca,
– wiceprzewodnicząca,
– skarbnik,
– sekretarz.

Skład Rad Oddziałowych w roku szkolnym 2014/2015
Klasa 0:
Sylwia Gałamaga, Żaneta Spólnik, Iwina Wiśniewska;
Klasa I:
Sylwia Gałamaga, Justyna Kowalewska, Anna Marcińska;
Klasa II:
Ewelina Bartnicka, Jolanta Wodecka, Róża Osińska;
Klasa III:                                                                                                                        Luiza Butryn,  Dorota Krzyżanowska, Joanna Oleksa;                                                 Klasa IV:                                                                                                                  Iwona Gaca, Emilia Wysocka, Karolina Rutkowska;                                          Klasa V:                                                                                                                  Luiza Butryn, Beata Robaszkiewicz, Emilia Mikołajczyk;                                   Klasa VI:                                                                                                                 Emilia Mikołajczyk, Joanna Krysztofik, Swietłana Szalwa;