O Szkole

Nasza szkoła uczy akceptacji siebie i innych, wzajemnego szacunku i zaufania, dostarcza możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, a także stwarza szanse zabawy, przeżywania radości i sukcesów.

W szkole:

 • uczy się 66 uczniów,
 • pracuje 18 nauczycieli i 4 pracowników administracyjno-obsługowych.

Nasze atuty:

 • przyjazna atmosfera,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • jednozmianowy plan lekcji,
 • małoliczne klasy,
 • przytulne sale z osobistymi szafkami.

Szkoła dysponuje:

 • 6 salami lekcyjnymi,
 • pracownią komputerową z 11 komputerami, ze stałym, szybkim dostępem do internetu,
 • obiektami sportowymi: w budynku – sala gimnastyczna,
 • na terenach przyszkolnych – kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”,
 • placem zabaw
 • biblioteką.

W szkole funkcjonują:

 • świetlica szkolna o godzinach pracy dostosowanych do potrzeb rodziców,
 • oddział przedszkolny od 4 roku życia (pięciogodzinny),
 • świetlica środowiskowa (trzygodzinna).

Szkoła proponuje dodatkowe zajęcia:

 • przedmiotowe poszerzające wiedzę,
 • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • rozwijające zainteresowania np. plastyczne, sportowe itp.,
 • nauki pływania w klasie II i III,
 • zajęcia logopedyczne.