Kadra Szkoły

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
SZKOŁA FILIALNA W NIEKŁOŃCZYCY

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

 • Górska Annawicedyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Adamek Kaja – nauczyciel języka angielskiego;
 • ks Grybko Jarosław – nauczyciel religii;
 • Hamadyk Agnieszka – nauczyciel świetlicy szkolnej;
 • Hedzielska Beata – nauczyciel religii, muzyki, plastyki;
 • Herman Jadwiga – pedagog szkolny ;
 • Juchnowicz Grażyna – nauczyciel wychowania przedszkolnego;
 • Korczakowski Roman – nauczyciel języka angielskiego;
 • Kwiatkowska Jadwiga – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda;
 • Kwietniewski Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Niewiadomska Joanna – nauczyciel języka polskiego;
 • Pietruczuk Henryk – pedagog szkolny:
 • Robaszek – Wojtyś Dorota – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie;
 • Szewczyk Ewa – nauczyciel historii;
 • Szołtun Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Szymczak Wiesław – nauczyciel techniki;
 • Witkowska – Łebek Anna – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych;
 • Witman Katarzyna – nauczyciel przyrody, bibliotekarz;

Pracownicy administracji i obsługi
Filipowicz Ewa,
Jan Antoniewicz,
Zajda Zofia.