Historia

Niekłończyca jest wsią leżącą między Policami, a Trzebieżą. Jest symetrycznie położona wzdłuż drogi łączącej Szczecin z Nowym Warpnem. Niepowtarzalne w krajobrazie wsi są rosnące po obu stronach drogi kasztanowce. Były one inspiracją do stworzenia logo szkoły. Towarzyszy nam ono od 2007 r. Jego autorką jest pani Grażyna Pawłowska, obecnie sołtys wsi Niekłończyca. Wersję elektroniczną logo opracował syn pani Grażyny, Patryk Pawłowski, absolwent naszej szkoły.

Historia Szkoły w Niekłończycy sięga lat 1947/1948. W tym samym jednak roku naukę przerwano z powodu złych warunków pracy i nauczania, a 11 uczniów przeniesiono do Uniemyśla. Ponownie uruchomiono Szkołę w Niekłończycy w roku szkolnym 1951/1952. Od tego momentu ilość dzieci i nauczycieli stale wzrastała. Podnosił się stopień organizacyjny z 4-klasowej, do 8-klasowej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 1966/1967. Dnia 1 kwietnia 1967 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły, z bieżącą wodą i centralnym ogrzewaniem. Uczniowie otrzymali do dyspozycji pełnowymiarową salę gimnastyczną, szatnię, łazienkę i bibliotekę. W latach 1974/1975 do 1987/1988 szkoła staje się Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Trzebieży. Po ukończeniu klasy IV uczniowie kontynuują naukę w Trzebieży. W roku 1990 Rada Pedagogiczna występuje do Kuratorium o podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły. Znowu stajemy się szkołą 8-klasową. W roku 2000/2001 zapada decyzja o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Niekłończycy w Filię Szkoły Podstawowej w Trzebieży.

Na przestrzeni lat nasza szkoła przybierała następujące nazwy:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŁOŃCZYCY,
  • SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA STOPNIA PODSTAWOWEGO W UNIEMYŚLU,
  • SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA STOPNIA PODSTAWOWEGO W NIEKŁOŃCZYCY,
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEKŁOŃCZYCY,
  • ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA im. WANDY WASILEWSKIEJ W TRZEBIEŻY SZKOLNY PUNKT FILIALNY W NIEKŁOŃCZYCY,
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEKŁOŃCZYCY,
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBIEŻY FILIA W NIEKŁOŃCZYCY,
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBIEŻY SZKOŁA FILIALNA W NIEKŁOŃCZYCY,
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA FILIALNA W NIEKŁOŃCZYCY.