Absolwenci

Szkoła archiwizuje nazwiska swoich absolwentów od roku 1956 do dnia dzisiejszego. Na stronie publikujemy listy nazwisk osób, które ukończyły naukę w Szkole Filialnej w Niekłończycy w ostatnim 14 – leciu.