Sprzątanie Świata – „Odkrywamy Czystą Polskę”

Akcja odbyła się 19 września 2013 roku. Przystąpiły do niej wszystkie klasy naszej szkoły. Łącznie w sprzątaniu ulic i innych terenów Trzebieży uczestniczyło 168 uczniów i 10 opiekunów. Zebrano 104 worki śmieci. Tego dnia dopisała nam pogoda i akcja przebiegła bez zakłóceń. Trzebież robi się coraz bardziej czysta.