Spotkanie z Panią Małgorzatą Hryńczuk inspektorem KPP w Policach

W piątek, 7.12.2012 r. uczniowie Gimnazjum w Trzebieży spotkali się z Panią Małgorzatą Hryńczuk, inspektorem do spraw nieletnich  Komendy Powiatowej Policji w Policach. Celem tego spotkania było uświadomienie uczniom zakresu odpowiedzialności osób nieletnich wobec prawa. Pani inspektor szczegółowo omówiła konsekwencje prawne, jakie ponoszą osoby w wieku 13- 17 lat za popełnianie czynów zabronionych prawem, skupiając się przede wszystkim na tych zdarzeniach, do których najczęściej dochodzi na terenie szkoły, a wiec przemoc fizyczna i psychiczna, cyberprzemoc , wagary, niszczenie mienia, kradzieże, palenie papierosów. Poruszyła również sprawę odpowiedzialności osób nieletnich w przypadku spożywania alkoholu lub używania bądź posiadania narkotyków. Uczniowie byli bardzo zainteresowani podawanymi przykładami z życia, często dziwili się, że za drobne lub mało istotne – w ich mniemaniu – zdarzenia, można ponieść konsekwencje, które mogą wpłynąć na całe życie. Wydaje się, że dzięki tym informacjom, będą bardziej świadomi i będą postępować z większą odpowiedzialnością.