„ Rzym na siedmiu pagórkach się piętrzy „

Na lekcji historii utrwalającej wiadomości o starożytnym Rzymie uczniowie klasy I gimnazjum zrealizowali projekt „ Rzym na siedmiu pagórkach się piętrzy „ W ramach projektu gimnazjaliści wykonali następujące zadania :
1.Prezentacje multimedialne np.:
a).Gajusz Juliusz Cezar
b).Wojny punickie.
c) Wierzenia religijne Rzymian
d).Ustrój republiki rzymskiej ( główne instytucje, urzędnicy ).
e).Hannibal
f). Gladiatorzy
g). Niewolnictwo w starożytnym Rzymie , powstanie Spartakusa.
h).Armia rzymska.
2. Albumy np.
a). Wybitni wodzowie starożytnego Rzymu : Juliusz Cezar, Marek Antoniusz, Krassus, Scypion Afrykański Starszy, Scypion
b). Cesarze rzymscy :Trajan ,Tyberiusz, Dioklecjan, Konstantyn Wielki.
c). Wybitni twórcy kultury starożytnego Rzymu – pisarze : Wergiliusz, Owidiusz, Horacy
: 3.Plakaty :
a). Architektura starożytnego Rzymu .
b).Wierzenia religijne Rzymian
c).Rozrywki mieszkańców starożytnego Rzymu ( czyli jak spędzali czas wolny ).
4 Słownik pojęć związanych z historią starożytnego Rzymu
republika, cesarstwo , imperium, prowincja, niewolnik, gladiator, chrześcijaństwo, barbarzyńcy, akwedukt, termy, Łuk triumfalny, Koloseum, bazylika, romanizacja, pokój rzymski, westalki, augur, konsul, pretor, legion, kwadryga, wojny punickie, Kartagina, patrycjusze, plebejusze, kalendarz juliański, Wandalowie, Hunowie.
5. Kronika dziejów starożytnego Rzymu – najważniejsze daty i wydarzenia z historii Rzymu
6. Komiks ilustrujący legendę o założeniu Rzymu.
Prace można obejrzeć na górnym korytarzu w budynku gimnazjum. Poniżej przedstawiamy najciekawsze prezentacje multimedialne.
Historia
Niewolnictwo w starożytnym Rzymie
Wojny Punickie