Rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszą i najśmieszniejszą dynię”

Dnia 31 października 2012 r. zakończył się konkurs na „Najładniejszą i najśmieszniejszą dynię”. Wzięli w nim udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Przyniesiono wiele dyń wykonanych w ciekawy i zabawny sposób. Czas ekspozycji prac był niestety krótki, ze względu na niewielką trwałość tego warzywa (patrz fotki w galerii zdjęć).

Uczniowie, których prace wyróżniono:
1. Paulia Kiezik kl. 4 SP
2. Katarzyna Kwaśny II Gim.
3. Klaudia Lewandowska III A Gim.
4. Paweł Benedyczak kl. III A Gim.
Wszyscy w/w uczniowie otrzymują wyróżnienie w postaci dyplomu za udział w konkursie i ocenę celującą z przedmiotu technika za wykonaną pracę (wystawienie oceny uzgodnione z nauczycielem). Mamy nadzieję, że nasze konkursy wzbudzą zainteresowanie całej społeczności uczniowskiej. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum