Rocznica 11 listopada

Kolejny raz z okazji obchodów rocznicy odzyskania niepodległości, uczniowie ze szkoły w Niekłończycy wyjeżdżali na zajęcia do Polic. 12 listopada 2013-dzieci młodsze świętowały w Bibliotece Miejskiej , gdzie uczestniczyły w inscenizacji historycznych wydarzeń, słuchały polskich pieśni patriotycznych, oglądały prezentację multimedialną. Klasy wykonały orła białego z kółeczek , który zdobi ich sale lekcyjne i przypomina o szacunku do symboli narodowych. Klasy starsze odwiedziły siedzibę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Polickiej „SKARB”. Uczniowie zapoznali się z pamiątkami i materiałami militarnymi zgromadzonymi na dwu ekspozycjach oraz zdobyli wiele ciekawych informacji o polskim orężu.