Relacja z Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej w Trzebieży

W dniu 18 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci 5 i 6 letnich. Rodzice mogli porozmawiać z wicedyrektorem, nauczycielkami nauczania zintegrowanego i pedagogiem szkolnym na temat nauki w szkole podstawowej. Zapoznani zostali z przepisami dotyczącymi praw i obowiązków wynikających z realizacji obowiązku szkolnego, terminami zapisywania dzieci do szkoły. Otrzymali ulotkę informacyjną MEN „Mam 6 lat, chcę poznawać świat, idę do szkoły”. Mogli też obejrzeć zaplecze szkoły: sale klas I-III, świetlicę szkolną i salę zabaw wyposażoną w ramach programu „Radosna szkoła”, z którego to korzystają dzieci w młodszym wieku szkolnym. W rozmowach pojawiały się pytania i wątpliwości, co do decyzji kiedy zapisać dziecko do szkoły. Jesteśmy przekonani, że decyzje te nie są decyzjami łatwymi. W związku z tym rodzice wiedzą już, że w tak ważnym kroku życiowym dla ich dziecka mogą liczyć na pomoc specjalistów: nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy w Karcie oceny dojrzałości szkolnej opiszą możliwości ich dzieci, na bieżąco mogą korzystać z konsultacji zespołu nauczycieli nauczania zintegrowanego i pedagoga szkolnego, a także pomocy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Policach. Rodzicom dziękujemy za liczne przybycie, cieszymy się, że stwarzacie sobie szansę na podejmowanie mądrych decyzji. Wkrótce Wasze dzieci będą mogły odwiedzić szkołę. Zapraszamy.