Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej – rok szkolny 2014/2015

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Trzebieży i Szkoły Filialnej w Niekłończycy oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej odbędzie się w terminie:

od 1 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

UWAGA !

Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zamierzających zapisać dzieci do innych szkół niż SP w Trzebieży prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły podstawowej.