Rekrutacja do klasy I Gimnazjum – rok szkolny 2014/2015

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie do klasy pierwszej Gimnazjum w Trzebieży i składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum odbędzie się w terminie:

od 24 marca 2014 r. (poniedziałek) do 18 kwietnia 2014 r. (piątek) do godz. 15.00