Rekrutacja 2018/2019

Na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi  w Trzebieży ogłaszamy nabór do:

  • oddziału klasy pierwszej w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży,
  • oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży,  w Szkole Filialnej w Niekłończycy,
  • oddziału „0” Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży, w Szkole Filialnej w Niekłończycy 

Wnioski oraz zgłoszenia o przyjęcie do szkoły składamy w terminach:

  • od 05  do 23 marca  2018 r. termin w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 10 do 13 kwietna 2018 r. termin w postępowaniu uzupełniającym

Druki dokumentów dostępne są  w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi  w Trzebieży oraz Szkoły Filialnej w Niekłończycy.

Wnioski do rekrutacji można pobrać i składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży w dniach:
wtorek – 7:30 – 15:00
środa – 7:20 – 15:00 
czwartek – 8:00 – 13:00

 UWAGA

Druki dokumentów które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły celem dokonania rekrutacji, można pobrać ze strony szkoły klikając poniższe linki:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży