Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Trzebieży
w roku szkolnym 2016/2017

Małgorzata Siemianowska – przewodnicząca,
Dagmara Kozub – wiceprzewodnicząca,
Anna Ziembicka – Kiezik – sekretarz,
Anna Zajda- skarbnik.

Prosimy o wszelkie opinie na temat naszych działań, zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w życiu naszej szkoły.

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Filialnej w Niekłończycy
w roku szkolnym 2016/2017

Anna Marcińska – przewodnicząca
Marzena Poleszak – wiceprzewodnicząca
Iwona Gaca- skarbnik
Luiza Butryn – sekretarz

Skład Rad Oddziałowych w roku szkolnym 2016/2017

Klasa 0: Marianna Mikołajczyk, Emilia Mikołajczyk, Julita Maras ;
Klasa I: Wysocka Emilia, Szwebel – Kolesińska Małgorzata, Witman Katarzyna;
Klasa III: Marcińska Anna, Poleszak Marzena, Gaca Iwona;
Klasa IV: Czyrak Ewelina, Wodecka Jolanta, Chwielarska Agnieszka ;
Klasa V: Oleksa Joanna, Krzyżanowska Dorota, Butryn Luiza;
Klasa VI: Gaca Iwona, Wlaźlak Iwona, Wysocka Emilia .