Próbny egzamin kompetencji

W dniach 05-07.03.2013 r. przeprowadzony został próbny egzamin kompetencji dla uczniów kl. III gimnazjum.  W pierwszym dniu obył się egzamin z przedmiotów humanistycznych który był podzielony na dwie części: pierwsza część dotyczyła sprawdzenia kompetencji z  historia i wos, natomiast druga część poświęcona była j. polskiemu. Następnego dnia odbyły się egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych który również był podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyła przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, fizyka), natomiast druga poświęcona była matematyce. W ostatnim dniu odbył się egzamin z języków, (niemieckiego i  angielskiego) poziom podstawowy i rozszerzony.

Patrz fotki: Galeria Trzebież/Marzec 2013