Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

16 kwietnia 2013 r. odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Policach. Eliminacje odbyły się w Policach i podzielone były na kilka etapów. Egzamin teoretyczny przeprowadzony był na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach. Polegał on na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru dotyczącego znajomości Przepisów Ruchu Drogowego oraz Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy. Po egzaminie teoretycznym z każdej drużyny jeden uczeń prezentował umiejętności praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym. Rodzaj udzielanej pomocy był uzależniony od wylosowanego zestawu. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności przed komisją której członkami byli zawodowi ratownicy Pogotowia Ratunkowego. Komisja oceniała umiejętność oraz prawidłowość wykonywanych czynności i na tej podstawie przydzielała odpowiednią liczbę punktów każdemu zespołowi. Kolejnym etapem turnieju był egzamin praktyczny umiejętności jazdy w miasteczku ruchu drogowego. Tym razem policjanci oceniali prawidłowość sygnalizacji i zachowania na drodze zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Ostatni etap konkursu polegał na przejechaniu toru przeszkód. Suma uzyskanych punktów we wszystkich konkurencjach decydowała o zajętej lokacie indywidualnej i zespołowej.
Naszą szkołę w tym turnieju reprezentowali trzej uczniowie gimnazjum:
1. Przemek Miśkiw kl. II
2. Przemysław Bandalewicz kl. III A
3. Adam Strzelec kl. III B
Adam Strzelec zajął indywidualnie IV miejsce (zabrakło 2 punktów do trzeciej lokaty), natomiast cały zespół zajął II miejsce w kategorii drużyn gimnazjów powiatu polickiego. Składamy im serdeczne gratulacje. Patrz fotki: Galeria Trzebież/Kwiecień 2013.