Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Juliana Tuwima”

Biblioteka szkolna zaprasza chętnych do uczestnictwa w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja Juliana Tuwima”, dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, gminy i powiatu polickiego. Konkurs organizuje Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach -Oddział dla Dzieci .
Konkurs odbędzie się 21marca 2013 r. w Światowy Dzień Poezji.
ZASADY UCZESTNICTWA:
• Konkurs adresowany jest do uczniów klasy 4-6 SP
• Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Juliana Tuwima,
• Zgłoszenia do konkursu należy kierować do szkolnej biblioteki
PRZEBIEG KONKURSU :
I etap : eliminacje szkolne –wytypowanie 3 uczestników do finału konkursu-
28 lutego 2013 r.
II etap: eliminacje finałowe w Oddziale dla Dzieci w Policach-21 marca 2013 r.
KRYTERIA OCENY:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).