Podsumowanie Konkursu o Januszu Korczaku

Rok 2012 został ogłoszony rokiem Janusz Korczaka. Na jednym z apeli w roku ubiegłym został ogłoszony konkurs o życiu i twórczości tego wspaniałego człowieka Janusza Korczaka.
Konkurs przebiegał w kilku etapach. I-etap polegał na indywidualnym rozwiązaniu testu. Do tego etapu przystąpiło 13 uczniów SP: z kl. VI – 6, V – 1, VI -6. Był to etap literacki przeprowadzony pod kierunkiem Pani Heleny Milewskiej – Rzaniak. Po I etapie indywidualnym, odbył się etap plastyczny pod kierunkiem Pani Elżbiety Towpyha w którym udział wzięła cała „szczęśliwa 13”. Kolejnym etapem konkursu był II etap literacki do którego przystąpiło 10 – cioro uczniów, którzy rywalizowali między sobą walcząc w parach. Cała wspaniała dziesiątka wykazywała się duża wiedzą o życiu i twórczości wybitnego nauczyciela – wychowawcy Janusza Korczaka, zaliczanego do „żydowskich świętych” albo „dobrego doktora”. Choć podczas II wojny światowej mógł się ratować z warszawskiego getta, nie uczynił tego. Czuł się odpowiedzialny za swoich podopiecznych z domu dziecka i nie opuściła małych przyjaciół w ostatniej drodze. Pojechał z nimi bydlęcymi wagonami do obozu zagłady i tam zginął. Postąpił tak w imię miłości. Dnia 25 stycznia 2013 r. podczas apelu podsumowującego wyniki nauczania za I semestr, uczestnicy konkursu przybliżyli całej społeczności szkoły szkolnej postać Janusza Korczaka wystawiając inscenizację i prezentację dotyczącą życia Janusza Korczaka.
Pani Helena Milewska – Rzaniak podziękowała Pani Elżbiecie Towpyha i Pani Ewie Sładkiewicz za współpracę przy realizacji tego konkursu.
Patrz galeria zdjęć: GALERIA TRZEBIEŻ/ STYCZEŃ 2013/