Poczta Walentynkowa

Walentynki coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dlatego dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami oraz liścikami z wyznaniami miłosnymi. W naszej szkole, jeszcze przed „Walentynkami”, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przygotował skrzynki na listy do których uczniowie wrzucali listy którymi chcieli obdarować swoje sympatie. W dniu 14 lutego przedstawiciele SU Szkoły Podstawowej i Gimnazjum roznieśli po klasach POCZTĘ WALENTYNKOWĄ.
Patrz zdjęcia: Galeria Trzebież/Luty 2013