Pasowanie Uczniów Klas Pierwszych na Gimnazjalistów

Dnia 31 października 2012 r. przeżyliśmy szczególnie ważny moment w życiu szkoły. Odbyła się uroczystość Pasowania uczniów klas pierwszych na Gimnazjalistów. Uroczystość prowadzili: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Strzelec i zastępca przewodniczącego Przemysław Bandalewicz. W pierwszej części akademii uczniowie klas pierwszych zaprezentowali krótki program artystyczny. Były to wiersze, które w sposób humorystyczny przedstawiały różne scenki z życia szkoły. Pierwszoklasiści przypomnieli również, jakie znaczenie ma ślubowanie.
W części oficjalnej uczniowie klas pierwszych oraz nowa Rada Samorządu Uczniowskiego złożyli ślubowanie na flagę Polski, potwierdzając swoją gotowość do wypełniania powierzonych zadań słowem: „Ślubujemy”. Następnie pierwszoklasiści przystąpili do symbolicznego pasowania na Gimnazjalistów. Pani dyrektor, kładąc miecz na ramieniu ucznia wypowiadała słowa: „Pasuję Cię na ucznia Gimnazjum w Trzebieży”. Uczniowie do pasowania podchodzili parami wyczytywani przez wychowawców klas. Do symbolicznego pasowania na Wychowawców pierwszoklasistów przystąpili również: pan Jacek Andryka i pani Małgorzata Rzaniak. Po Pasowaniu pani dyrektor pogratulowała uczniom, życząc sukcesów w nauce, a wychowawcom sukcesów w pracy z młodzieżą. Na zakończenie uroczystości uczniowie podziękowali za Pasowanie i przyjęcie ich do grona braci uczniowskiej Gimnazjum, wręczając bukiety kwiatów na ręce pani dyrektor i pani wicedyrektor. Uroczystą akademię zakończył Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, dziękując wszystkim za uświetnienie uroczystości, a uczniów zaprosił na kolejne „sympatyczne lekcje”.