Pasowanie na Przedszkolaka

W dniu 15 października w oddziale dzieci 3-4 letnich odbyła się uroczystość z okazji „Pasowania na przedszkolaka”. Uroczystość ta, to wielkie przeżycie nie tylko dla najmłodszych dzieci, ale również dla ich rodzin. Dzieci poznają nowe środowisko, nawiązują bliższy kontakt z rówieśnikami, zdobywają umiejętności i nawyki tak potrzebne w późniejszym dorosłym życiu. Muszą również sprostać wszystkim wymogom stawianym przez nauczycieli i personel placówki. Przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przyjętych dzieci to również sprawdzian dla samych rodziców, którzy często zadają sobie pytanie, jak zaakceptuje się ich dziecko w nowych warunkach. Przygotowania do tej uroczystości trwały od początku roku szkolnego, ponieważ aby „dostać się” do grona „braci przedszkolnej” trzeba było wykazać się nie lada umiejętnościami. Był to dla niektórych pierwszy tak ważny debiut przed szerszą publicznością.
Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego. Dzieci w galowych strojach przedstawiły program artystyczny, podczas którego prezentowały umiejętności recytatorskie i muzyczne. W programie nie zabrakło sztandarowej piosenki każdego przedszkolaka – „Jestem sobie przedszkolaczek” oraz wiersza Ireny Suchorzewskiej „Mam trzy latka”. Za swój pierwszy wspólny występ artystyczny młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Po uroczystym i pełnym wrażeń programie artystycznym przyszedł czas na „pasowanie na dzielnego i prawdziwego przedszkolaka”, dzieci ślubowały:
•mieć, co dzień rano buzię zawsze roześmianą,
•nie płakać, nie szlochać i panie mocno kochać,
•zgodnie bawić się w sali, choć są jeszcze mali,
•nie sikać w galoty, bo z tym dużo roboty.
Następnie p. wicedyrektor Anna Górska zaczarowanym ołówkiem mianowała każde dziecko na przedszkolaka i wręczyła pamiątkowy dyplom, a dla wszystkich uczestników tej uroczystości czekał poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a maluchom życzymy wielu wspaniałych chwil w naszej placówce.