Ogłoszenia

  • Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Trzebieży uchwałą Nr. 3/2016 z dnia 12 września 2016 r. zdecydowało, iż ubezpieczycielem w roku szkolnym 2016/2017 będzie firma INTERRISK TU SA. Kwota ubezpieczenia to 41,50 zł płatna na konto Rady Rodziców. (Bank Spółdzielczy, Numer konta: 25 9395 0008 0000 0401 2000 0010)
  • Uchwałą Nr. 2/2016 z dnia 12 września Rada Rodziców Zespołu Szkół w Trzebieży określiła wysokość dobrowolnych składek na konto Rady Rodziców – w wysokości 40 zł za pierwsze dziecko oraz 10 zł za każde kolejne dziecko. Środki zgromadzone z dobrowolnych składek rodziców wydatkowane są zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.