Obchody Światowego Dnia Ziemi w ZSz w Trzebieży

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Obchody Światowego Dnia Ziemi, w 2013 roku odbywają się pod hasłem „Elektroodpady – proste zasady” której celem jest edukacja w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Temat segregacji, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska problemem, normy prawne, które obowiązują od wejścia Polski do UE nakładają na nas obowiązki dotyczące elektroodpadów. Obowiązki te dotyczą producentów, importerów, sprzedawców oraz konsumentów i porządkują system zbierania, recyklingu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nakładają obowiązek zbierania 4 kg zużytego sprzętu rocznie na jednego mieszkańca, w 2011 w Polsce zebrano 3,55 kg, dla porównania w Norwegii aż 16 kg. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to – ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako taki, nie może być wyrzucany z innymi odpadami do śmietnika. Uczniowie NASZEJ SZKOŁY (SP i Gimnazjum) uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” w dniu 19.04.2013 r. Celem tej akcji było uporządkowanie przydzielonych rewirów na terenie Trzebieży przez wyzbieranie śmieci i różnych odpadów (butelek szklanych, plastikowych oraz różnych innych przedmiotów np. części pojazdów, foteli). Porządkując przydzielone tereny Nasi Uczniowie w ten sposób uczcili Światowy Dzień Ziemi a tym samym przyczynili się do ochrony lokalnego środowiska naturalnego. Najwięcej śmieci zebrali uczniowie klasy III A i III B gimnazjum (razem zebrali 40 worków 120 l i ponad 80 worków 60 l). Jak się okazało śmieci było sporo.