Obchody Dnia Papieskiego

„Jan Paweł II – Papież dialogu” pod takim hasłem 16 października 2013, w 35 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża – odbył się apel w szkole podstawowej w Niekłończycy, w trakcie, którego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli: wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II – prezentując fragmenty wspomnień, myśli i poezji. W międzyczasie nastąpił również miły akcent muzyczny w wykonaniu uczniów z klas II i III, którzy zaśpiewali piosenkę o papieżu. Następnie, poszczególne klasy otrzymały zestawy pytań sprawdzających stopień zapamiętania informacji, zaprezentowanych w takcie uroczystości. Po podsumowaniu wyników okazało się, że maksymalną liczbę punktów otrzymali uczniowie klasy I. W nagrodę zwycięzcy mogli wybrać sobie obrazki przedstawiające wizerunek Jana Pawła II. Pozostali uczniowie biorący udział w apelu otrzymali na pamiątkę, obrazki ufundowane przez księdza proboszcza.