„ Nie ma śmieci – są surowce”

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017 – „ Nie ma śmieci – są surowce”
Akcja odbyła się 20 września 2017 roku. Przystąpiły do niej wszystkie klasy naszej szkoły. Łącznie w sprzątaniu ulic i innych terenów Trzebieży uczestniczyło 187 uczniów i 11 opiekunów. Zebrano 38 dużych worków śmieci. Tego dnia dopisała nam pogoda i akcja przebiegła bez zakłóceń. Trzebież zrobiła się bardziej czysta.
W ramach tej akcji dzieci ze świetlicy szkolnej posadziły na terenie szkolnym przy granicy z łąkami krzewinkę Leszczynkę , której nadano nazwę „ BRUNONKA”. Krzewinkę podarowały dzieci z przedszkola. Niech nam rośnie i daje orzeszki. Dzieci świetlicowe będą ja doglądać.
Zapraszamy do akcji w następnym roku i czekamy na nowe inicjatywy.
Pozdrawiamy
Organizatorzy : Lilianna Cimochowska i Mariola Antoszek.