Makiety Osiedla – Projekty Kl. IIIB

W czasie zajęć technicznych realizowanych z uczniami kl. III b omawiane były zagadnienia dotyczące różnych odmian modelarstwa i materiałów z których wykonuje się modele. Podsumowaniem tych zajęć była praca wytwórcza w grupach, polegająca na wykonaniu makiety osiedla. Uczniowie pracując w grupach mieli za zadanie, wcielić się w role architektów i zaprojektować „Osiedle na którym chcieliby zamieszkać”. Przystępując do realizacji projektu wspólnie z uczniami omówiono jakie instytucja użyteczności publicznej powinny znaleźć się na takim osiedlu aby ułatwić codzienne życie jego mieszkańcom. Ekspozycja wykonanych makiet znajduje się na górnym holu w budynku Gimnazjum Zespołu Szkół. Makiety o takiej samej tematyce będą również wykonywali uczniowie klasy III a gimnazjum. Patrz fotki: Galeria Trzebież/Marzec 2013.