Kontakt

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
ul. Wkrzańska 19a
72-020 Trzebież
tel. 91 424 12 10
e-mail: sptrzebiez@police.pl
Dyrektor: mgr Małgorzata Rzaniak

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
Szkoła Filialna w Niekłończycy
p-ta 72-015 Police
tel. 91 317 83 03
e-mail: nieklonczyca@wp.pl
Wicedyrektor: mgr Agnieszka Skuza

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
Klasy Gimnazjalne
ul. Wkrzańska 19a
72-020 Trzebież
tel. 91 424 15 50
e-mail: gimtrzebiez@police.pl
Dyrektor: mgr Małgorzata Rzaniak