Konkurs recytatorski „Zwierzęta w poezji dziecięcej”

Dnia 22 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Trzebieży już po raz piąty odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I – III. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pani dyrektor Przedszkola w Trzebieży Grażyna Koronczewska, grupa 7-latków z Panią Beatą Benedyczak, Pani dyrektor Zespołu Szkół w Trzebieży, Pani bibliotekarka Ewa Sładkiewicz oraz rodzice i dziadkowie uczniów z klas I – III. Organizatorami konkursu były wychowawczynie klas młodszych: p. Elżbieta Jagusz, p. Iza Kiezik i p. Ewa Malawska. Do konkursu z każdej klasy przystąpiło 10-cioro uczniów wybranych w konkursach klasowych oraz dzieci z grupy przedszkolnej.
Jury oceniało recytację każdego dziecka. Maksymalnie można było uzyskać 20 punktów. Wybór najlepszych recytatorów był bardzo trudny, gdyż wszyscy włożyli wielki wysiłek w opanowanie gry aktorskiej. Jednak Jury poradziło sobie i na-grody zostały przyznane. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.
Uczniowie recytując wiersze prezentowali się w ciekawych strojach, które również zostały ocenione, ale nie przez Jury, lecz gromkimi brawami przez wszystkich obecnych na sali. Za stroje były również nagrody. Każda klasa otrzymała słodki poczęstunek.
Do dzisiejszego dnia wspominamy miłą atmosferę i uroczy nastrój wspólnego spotkania. Do zobaczenia za rok.