Konkurs na „Najmilszą Dziewczynę” i „Najmilszego Chłopaka” Gimnazjum

Dnia 17 stycznia odbył się w naszej szkole konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski na „NAJMILSZĄ DZIEWCZYNĘ” i „NAJMILSZEGO CHŁOPAKA” gimnazjum. Kilka dni wcześniej w każdej klasie odbyły się eliminacje. Z każdej klasy zostało wybranych dwóch reprezentantów tj. chłopak i dziewczyna.
Kandydatkami do miana „NAJMILSZEJ DZIEWCZYNY” były:
1.Kaja Baran
2.Pamela Benedyczak
3.Magdalena Wajer
4.Kamila Brzyska
5.Anna Kubik
Kandydatami do miana „NAJMILSZEG CHŁOPAKA” byli:
1.Jerzy Dettlaff
2.Martin Kardziejonek
3.Krystian Daduń
4.Paweł Benedyczak
5.Dawid Bangierski
„NAJMILSZĄ DZIEWCZYNĄ” w drodze głosowania została wybrana Magdalena Wajer a „NAJMILSZYM CHŁOPAKIEM” został Krystian Daduń.
Magda i Krystian zostali nagrodzeni słodkimi upominkami, które otrzymali na apelu podsumowującym wyniki nauczania za I semestr w dniu 25.01.2013 r.
Patrz galeria zdjęć: GALERIA TRZEBIEŻ/ STYCZEŃ 2013/