Konkurs na najbardziej usportowioną klasę klasyfikacja

Konkurs na najbardziej usportowioną klasę
klasyfikacja [ na dzień 15 01 2013 r.]
1. Klasa II – 115 pkt.
2. Klasa III a – 104 pkt.
3. Klasa III b – 89 pkt.
4. Klasa I b – 68 pkt.
5. Klasa I a – 19 pkt.