Informacja dla rodziców i uczniów w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną