III miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego

16 i 23 kwietnia 2013 r. klasy 4 – 6 z 11 szkół podstawowych rywalizowały w gminnym konkursie języka angielskiego. Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali testy indywidualnie, w drugim natomiast miała miejsce rywalizacja grupowa. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięli uczniowie klasy 4 i 6. Każda klasa reprezentowana była przez 3 osoby, wyznaczone drogą eliminacji. Konkurs polegał na sprawdzeniu umiejętności językowych, jak również współpracy w grupie. Reprezentanci naszej szkoły zdobyli III miejsce grupowo na poziomie klas czwartych.

Uczniowie reprezentujący klasę 4:

  •  Paweł Ambicki
  • Mateusz Janczyński
  • Michał Najgebauer

Uczniowie reprezentujący klasę 6:

  • Maciej Grzesik
  • Klaudia Kwiatkowska
  • Daniel Sagan