Wolontariat

Wolontariuszem jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

  1. W ramach wolontariatu możesz zaoferować innym ludziom swój czas, wiedzę i umiejętności, co prawda nie dostaniesz za to wynagrodzenia, ale sam fakt że możesz komuś pomóc daje poczucie satysfakcji, a jednocześnie jest szansą na nawiązanie nowych znajomości.
  2. Pracując jako wolontariusz masz szansę poznać rynek pracy i znaleźć dla siebie zajęcie, które w przyszłości będzie dla Ciebie nie tylko źródłem dochodów, ale spełni również twoje ambicje i oczekiwania.
  3. Wolontariat jest dobrą formą zdobycia doświadczenia zawodowego przez studentów i absolwentów. Podczas pracy poznasz swoje słabe i mocne strony, dowiesz się w czym jesteś dobry, a nad czym powinieneś jeszcze popracować.
  4. Jest to świetny trening przed podjęciem pracy zawodowej- uczy współdziałania w grupie, dotrzymywania terminów, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane zadania.
  5. Istnieje szansa, że instytucja lub organizacja, która zadowolona będzie z Twojej pracy w ramach wolontariatu, zaproponuje Ci podjęcie stałej pracy. Jeżeli nawet nie, to warto wpisać swoje doświadczenia z pracy w roli wolontariusza w CV, w ten sposób pokażesz przyszłemu pracodawcy, że pracujesz nie tylko dla pieniędzy.