O Szkole

Gimnazjum w Trzebieży zostało powołane na podstawie decyzji Rady Miejskiej w Policach z dnia 12 marca 1999 r., a rozpoczęło swą działalność  1 września 1999 r. Początkowo zajęcia edukacyjne odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, a z dniem 1 września 2004 r. już w nowo wybudowanym obiekcie szkolnym. Szkoła zapewnia naukę języka niemieckiego i angielskiego, nauczanie przedmiotowe prowadzone przez przygotowanych i zaangażowanych nauczycieli z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych m.in.: tablicy interaktywnej, projektora itp.; opiekę pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu problemów; opiekę stomatologiczną i pielęgniarską. Gimnazjum oferuje bogaty program zajęć uzupełniających podstawę programową poprzez lekcje w terenie, wycieczki, seanse filmowe i teatralne, projekty uczniowskie, lekcje muzealne, rejsy żeglarskie, biwaki, koncerty, występy, spotkania z ciekawymi ludźmi; zajęcia informatyczne w grupach w nowocześnie wyposażonej pracowni posiadającej stałe łącze z dostępem do Internetu. Proponujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania np.:

 • koło komputerowe,
 • zespół wokalny,
 • koła przedmiotowe (języka polskiego, matematyczne, chemiczne),
 • koło sportowe – SKS,
 • koło żeglarskie – Uczniowski Klub Sportowy „Fala”,
 • zajęcia w siłowni,
 • samorząd uczniowski.

Uczniom dojeżdżającym szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej i środowiskowej. Zajęcia indywidualne zarówno z uczniem zdolnym jak i tym, który potrzebuje pomocy w nauce.

NAUCZYCIELE OCZEKUJĄ OD UCZNIÓW:

 • aktywności,
 • partnerstwa,
 • tolerancji,
 • samorządności,
 • inicjatywy,
 • dbania o mienie szkolne i własne,
 • odpowiedzialności za siebie i swoje działania,
 • szacunku dla siebie i innych.

SZKOŁA I NAUCZYCIELE OCZEKUJĄ OD RODZICÓW:

 • zaangażowania w tworzeniu szkoły i jej tradycji,
 • współpracy i współdziałania,
 • obiektywnej oceny,
 • wyrozumiałości i zainteresowania problemami szkoły, pomocy w ich rozwiązywaniu,
 • promowania szkoły w środowisku lokalnym, gminnym i powiatowym.