Kadra Szkoły

Zespół Szkół
Gimnazjum w Trzebieży

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 • Jacek Andryka – nauczyciel historii, wychowania fizycznego;
 • Mariola Antoszek – nauczyciel biologii, chemii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie;
 • Lilianna Cimochowska – nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie;
 • Aleksandra Fryszkowska – nauczyciel plastyki, muzyki;
 • Grzegorz Kowalczyk– nauczyciel matematyki;
 • Anna Lisowska – nauczyciel języka angielskiego, wicedyrektor;
 • Helena Milewska – Rzaniak – nauczyciel języka polskiego;
 • Joanna Cichocka – pedagog szkolny;
 • Małgorzata Rzaniak – nauczyciel języka polskiego;
 • Ewa Starczewska – nauczyciel matematyki;
 • Bożena Starachowska nauczyciel religii;
 • Wiesław Szymczak – nauczyciel fizyki, informatyki, techniki;
 • Przemysław Żółtowski – nauczyciel wychowania fizycznego.