Forum zdrowia dla rodziców – zadanie 5

Z przyczyn organizacyjnych, FORUM ZDROWIA DLA RODZICÓW, pod hasłem: „Jak pomóc dziecku być zdrowym”, było jednym z pierwszych zadań zrealizowanych w etapie JESIEŃ. Po prostu, kolejne zaplanowane w szkole spotkania miały charakter konsultacji i rozmów trójstronnych. Dlatego nie prezentowaliśmy jeszcze prac dzieci, ale rodzice dowiedzieli się, co nas czeka wspólnie z uczniami, na czym będą polegały kolejne zadania i kiedy będziemy je realizować.Poprosiłam również o pomoc i wsparcie, szczególnie w pracach domowych, czy w zaopatrzeniu dzieci w odpowiednie produkty. Tradycyjnie, rodzice otrzymali ulotkę, z niezbędnymi informacjami, między innymi o tym, jak ważne jest: ZASZCZEPIENIE ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH, PRZEKAZYWANIE WIEDZY NA TEMAT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA oraz MOTYWOWANIE i WSPIERANIE dzieci, poparte własnym przykładem. Jako propozycję na wspólne z dziećmi spędzanie czasu, nie tylko w słoneczne dni, kiedy można wyjść na dwór – ale rozwijające na przykład pamięć – przedstawiłam rodzicom kilka mnemotechnik, które następnie sprawdzaliśmy w praktyce. Widać było duże zaangażowanie RODZICÓW w wykonywane zadanie, jak również wiele pozytywnych emocji w czasie prezentowania efektów swojej pracy.
Zobacz fotki: Galeria Niekłończyca/ Listopad 2017
Aby zobaczyć zdjęcia kliknij link – Forum zdrowia dla rodziców.