Egzamin kompetencji dla uczniów gimnazjum.

W dniach od 23 do 25 kwietnia 2013 r. uczniowie gimnazjum pisali egzamin kompetencji. Pierwszego dnia odbył się egzamin z historii i wos oraz z języka polskiego. W drugim dniu najpierw uczniowie pisali test z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii), a następnie z matematyki. W trzecim dniu gimnazjaliści pisali egzamin z języka angielskiego lub niemieckiego, poziom podstawowy i rozszerzony.
Zobacz fotki: Galeria Trzebież/ Kwiecień 2013.