Apel – podsumowujący wyniki nauczania za I semestr roku szkolnego 2012/2013

Dnia 25 stycznia 2013 r. odbył się apel dotyczący podsumowania osiągnięć i wyników nauczania uzyskanych w I semestrze przez poszczególne klasy oraz uczniów. Apel prowadzili przedstawiciele SU Sandra Dejniżenko i Przemek Bandalewicz.
W pierwszej części apelu pani dyrektor zapoznała społeczność szkolną z wynikami nauczania oraz frekwencją na zajęciach uzyskaną przez poszczególne klasy.  Podziękowała uczniom i nauczycielom za wspólną pracę w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. Po wystąpieniu Pani Dyrektor, przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli wyróżniającym się uczniom klas IV –VI SP i I-III Gim. stypendia, ufundowane ze środków uzyskanych na balu charytatywnym. Rada Rodziców ufundowała również nagrody dla klas, które uzyskały najwyższą frekwencję na zajęciach lekcyjnych w I semestrze. Natomiast wyróżniającym się uczniom klas I-III SP Rada Rodziców ufundowała nagrody książkowe, które zostały wręczone na tym apelu. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Szewczyk, zachęciła uczniów do większej pracy w drugim semestrze i wyraziła nadzieję, że na koniec roku więcej uczniów uzyska wysokie wyniki, które pozwolą Radzie Rodziców wynagrodzić tych uczniów. Prowadzący apel przekazali chórowi Zespołu Szkół Trzebieży i pani Cecylii Łapko podziękowanie od dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, za wspólny koncert kolęd, który odbył się 20 stycznia br. w Kościele Parafialnym w Trzebieży. Podziękowanie za reprezentowanie szkoły w pozaszkolnych imprezach kulturalnych i sportowych otrzymali uczniowie:

  • Karolina Jaz, Izabela Konarzewska, Paulina Marchlewska – udział w konkursie „Mam talent”;
  • Bartek Antoszewski, Krystian Daduń, Dominik Paciej, Rafał Matczak, Daniel Stefaniszyn –udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej.

Następnie głos zabrał Pan Jacek Adryka, który przedstawił wyniki konkursu „Na najlepiej usportowioną klasę” oraz wręczył wspólnie z Panią Dyrektor nagrody dla drużyn biorących udział w „Mistrzostwach szkoły w piłce ręcznej”. Następnie Pan Przemysław Żółtowski podsumował wyniki sportowe uzyskane przez uczniów SP w I semestrze. W dalszej części apelu głos zabrały panie: Ewa Starczewska i Ewa Malawska, które przedstawiły wyniki ogólnopolskiego konkursu „Alfik matematyczny” i szkolnego konkursu „Mistrz rachunków”. Największy sukces w konkursie „Alfik matematyczny” odniósł uczeń SP Damian Wojnowski, który uzyskał 9 wynik w województwie zachodniopomorskim. Pani Dyrektor wręczyła wspólnie z p. Ewą Starczewską dyplomy uczestnikom konkursu „Alfik matematyczny” oraz konkursu „Mistrz rachunków”.
Po uhonorowaniu najlepszych matematyków szkolnych, przewodniczący SU Gim. Adam Strzelec wręczył słodki upominek Magdalenie Wajer i Krystianowi Daduń zwycięzcom konkursu na „Najmilszą dziewczynę i najmilszego chłopaka” w Gimnazjum Zespołu Szkół w Trzebieży. W czasie apelu pani v-ce dyrektor Anna Lisowska podziękowała uczniowi klas II gimnazjum Danielowi Stefaniszynowi za uczciwość, którą się wykazał. Daniel znalazł portfel, który z całą zawartością oddał do sekretariatu. Jak się okazało zgubiła go pani pracująca w naszej szkole. W ostatniej części apelu pani Helena Milewska – Rzaniak podsumowała wyniki konkursu o Januszu Korczaku oraz wspólnie z przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatą Szewczyk wręczyły nagrody uczestnikom. Uczestnicy konkursu przybliżyli całej społeczności szkoły szkolnej postać Janusza Korczaka wystawiając inscenizację i prezentację dotyczącą życia Janusza Korczaka. Pani Helena Milewska – Rzaniak podziękowała Pani Elżbiecie Towpyha i Pani Ewie Sładkiewicz za współpracę przy realizacji tego konkursu.
Patrz galeria zdjęć: GALERIA TRZEBIEŻ/ STYCZEŃ 2013/